Gemeente Emmen frus­treert tekenen onder­steu­nings­ver­kla­ringen politieke partijen door onte­rechte heffing leges


5 oktober 2006

Amsterdam, 5 oktober 2006 - De gemeente Emmen vraagt kiezers een lege van 5 Euro voor het tekenen van een ondersteuningsverklaring voor nieuwe partijen die willen meedoen aan de verkiezingen. Ondersteuners van de Partij voor de Dieren hebben daarover een klacht ingediend omdat ze van mening zijn dat de gemeente Emmen zich daarmee niet houdt aan de Gemeentewet én zich schuldig maakt aan het frustreren van het democratisch proces.

Zoals bekend is het voor nieuwe politieke partijen een ware hindernisrace om binnen 6 werkdagen 570 ondersteuningsverklaringen binnen te halen exact verdeeld in porties van 30 verklaringen voor elk van de 19 kiesdistricten. De gemeentehuizen kennen beperkte openingstijden, in veel gevallen kennen de medewerkers de procedures met betrekking tot ondersteuningsverklaringen niet, in veel gevallen zijn er geen tekeningsbevoegde ambtenaren aanwezig waardoor indieners van ondersteuningsverklaringen onverricht ter zake weer moeten vertrekken. Op geen enkele wijze wordt meegewerkt aan het gemakkelijk maken van uitvoering van de vereisten in de kieswet. De kandidatenlijsten mét ondersteuningsverklaringen moeten op één dag (10 oktober) in 19 verschillende stembureaus door het hele land worden ingeleverd binnen 6 uur. Overschrijdt een nieuwe partij de inlevertermijn in één van de 19 kiesdistricten met enkele minuten, dan is daarmee landelijke deelname (en zendtijd politieke partijen) van de baan. Met het heffen van leges op ondersteuningsverklaringen frustreert de gemeente Emmen het democratisch proces en handelt ze in strijd met de gemeentewet. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is er geen sprake van het leveren van een dienst in de zin van artikel 229 van de gemeentewet maar van een niet legesplichtige melding. Zwaarder vindt het ministerie wegen dat het heffen van leges de bedoelingen van de wetgever ondergraaft.

De Partij voor de Dieren heeft in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan het college van B&W van Emmen gevraagd de heffing van leges ongedaan te maken, aan burgers die ten onrechte de heffing hebben betaald, de onverschuldigde betaling terug te storten en andere aan kiezers opgelegde obstakels te inventariseren zodat het terugkerende probleem voor de toekomst kan worden vermeden. Zonder stroomlijning van het proces ontstaat de indruk dat er alles aan gedaan wordt de toegang tot het democratisch bestel voor nieuwkomers te ontmoedigen.

Gerelateerd nieuws

Zittende politiek kiest eieren voor haar geld

Reuzensprongen voor dierenbeschermers op kandidatenlijsten PvdA, Groenlinks, D66. Amsterdam 2 oktober 2006 – De leden van de ...

Lees verder

PvdD lanceert diervriendelijke routeplanner

Amsterdam, 11 oktober 2006 - Op verzoek van computer idee heeft Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren de ThiemeTour in...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief