Esther Ouwehand in actie voor een gifvrij Leiden


4 maart 2014

De Partij voor de Dieren kwam vanochtend in actie voor gifvrije buurten in Leiden. Tweede Kamerlid Esther Ouwehand riep de wijk Nieuw Leyden symbolisch uit tot gifvrije wijk, samen met gemeenteraadslid en lijstrekker Dick de Vos. Om 10:00 uur plaatsten zij een bord op het speelpleintje tussen de Pasteurstraat, Pascalstraat, Joulestraat en de Ampèrestraat.

De Partij voor de Dieren wil met de actie voor een gifvrij Leiden de aandacht vestigen op de gevaren van de onkruidbestrijdingsmiddelen in de leefomgeving. Kinderen moeten veilig kunnen spelen en ook dieren mogen niet ziek worden of sterven door het gif. De landelijke politiek heeft bepaald dat pas 1 november 2015 gestopt moet worden met het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup. De partij roept de gemeente Leiden echter op direct te stoppen met chemische onkruidbestrijding en niet pas eind 2015.

Op dit moment maakt de gemeente Leiden nog steeds gebruik van Roundup, van fabrikant Monsanto. In Roundup zit glyfosaat, dat in toenemende mate in verband wordt gebracht met gezondheidsproblemen als onvruchtbaarheid, geboorteafwijkingen, aantastingen van het zenuwstelsel, ziekte van Parkinson en verschillende vormen van kanker. Naast de gezondheidsrisico’s voor de mens leidt het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tot verlies van biodiversiteit en tot steeds moeilijker te zuiveren drinkwater.

De Tweede Kamer heeft eerder ingestemd met een totaalverbod op het gebruik van glyfosaat buiten de landbouw, maar het kabinet maakt hierop allerlei uitzonderingen. Dankzij een motie van de Partij voor de Dieren die vandaag door een meerderheid van de Tweede Kamer is aangenomen, moet de regering een verbod instellen op de particuliere verkoop van chemische bestrijdingsmiddelen. De PvdD wil tevens een totaalverbod afdwingen op het gebruik op recreatieterreinen en in siertuinen.

Ook de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren Leiden stelt het gebruik van Roundup keer op keer aan de orde. Via schriftelijke vragen, in de commissie, in de raadzaal: telkens was het antwoord van het college dat het gebruik van Roundup de beste manier van onkruidbestrijding is. Dit ondanks het groeiend aantal onderzoeken dat wijst op de gevaren van dit middel voor de gezondheid van mens en dier. In Leiden is het verzet onder burgers groot, met de petitie "Geen giftroep op de Leidse stoep" en misstanden die onmiddellijk gerapporteerd worden.

De gemeenteraad van Leiden stemde op 11 juli 2013 in grote meerderheid voor een PvdD-motie om de alternatieven voor Roundup en de daarmee gepaard gaande kosten zeer binnenkort in kaart te brengen en in principe 2014 te stoppen met chemische onkruidbestrijding. Ook de gemeente geeft maar ten dele gehoor aan de wens van de volksvertegenwoordiging: per januari 2014 is begonnen met een geleidelijke afbouw. Maar pas met ingang van 1 november 2015 zal er geen chemische onkruidbestrijding meer plaatsvinden, gelijktijdig met het landelijk verbod. Dick de Vos: "Dat duurt veel te lang, al die tijd lopen mensen en dieren dus onnodig risico op ernstige gezondheidsklachten". De Partij voor de Dieren roept Leiden dan ook op niet langer te wachten, maar het voorbeeld te volgen van andere gemeenten die uit zichzelf zijn gestopt met het spuiten van dit gevaarlijke gif.

De actie van Ouwehand en De Vos is onderdeel van de lopende campagne van de Partij voor de Dieren en omwonendenorganisatie Bollenboos tegen het grootschalige gifgebruik in Nederland, Gifklikker.nl. Dit meldpunt is opgericht omdat omwonenden die zich zorgen maken over gifgebruik in de landbouw, in de sierteelt of bij de onkruidbestrijding in steden, tot dan toe nergens terecht konden. Sinds de lancering in april vorig jaar zijn honderden meldingen gedaan door mensen die kampen met gezondheidsklachten en bezorgdheid over het gif waar zij ongevraagd aan worden blootgesteld. Over het gebruik van glyfosaat zijn veel meldingen binnen gekomen, ook vanuit Leiden. De meldingen worden later dit jaar gebundeld tot een zwartboek. Het zwartboek zal worden overhandigd aan het kabinet om de regering te manen snel het gifgebruik aan banden te leggen ter bescherming van omwonenden en passanten.

De Partij voor de Dieren vindt overigens dat wilde planten niet overal weggehaald hoeven te worden. Ze kunnen het straatbeeld verfraaien, getuige het fotoboek “Onkruid bestaat niet”, dat Dick de Vos met de bekende Leidse fotograaf Theo Westra in 2013 aan wethouder De Wit heeft aangeboden. Veel planten zijn namelijk van grote betekenis als voedselbron en schuilgelegenheid voor kleine dieren, vooral insecten.

Het radiostation UnityFM heeft Esther Ouwehand geinterviewed over de actie in Leiden. Luister het interview hier terug.

-----------------------------------------------------------------------------------

Meer achtergrondinformatie

http://leiden.partijvoordedieren.nl/gemeentefractie/raadsvragen/i/2698
http://leiden.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7767/onkruid-bestaat-niet
http://leiden.partijvoordedieren.nl/gemeentefractie/moties/i/2114
http://zuidholland.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7564

Gerelateerd nieuws

Landbouwgif uit schappen van tuincentra

Vanaf eind 2015 mag het gevaarlijke landbouwgif glyfosaat niet langer aan particulieren verkocht worden. Glyfosaat is een bes...

Lees verder

Marianne Thieme wint Powervrouwen Awards 2014

Marianne Thieme is door de luisteraars van Sky Radio uitgeroepen tot winnares van de Sky Radio Powervrouwen Awards 2014 in d...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief