Esther Ouwehand en Rob van Oeveren bezoeken Berger­meer­polder


2 december 2010

Den Haag, 2 december 2010 - De Partij voor de Dieren vindt dat de plannen voor gasopslag onder de Bergermeerpolder moeten worden afgeblazen. De partij vindt het onacceptabel dat een waardevol natuurgebied wordt aangetast, dat de veiligheid niet gegarandeerd is en dat de lokale bevolking buiten spel is gezet in de besluitvorming. Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren, heeft daarom met succes gepleit voor een hoorzitting hierover. Vooruitlopend op die hoorzitting, die in januari in de Tweede Kamer zal worden georganiseerd, brengt Esther Ouwehand op vrijdag 3 december een bezoek aan de Bergermeerpolder.

De Partij voor de Dieren deelt de zorgen en bezwaren van de betrokken gemeenten, zoals Bergen. Zonder dat aan strenge veiligheidseisen is voldaan, kan er volgens de Partij voor de Dieren geen gasopslag plaatsvinden - waar dan ook. Daarnaast speelt mee dat het Bergermeer samen met de omliggende polders een belangrijk natuurgebied is voor bedreigde diersoorten als de grutto. Het gebied maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur en alleen daarom al is de Partij voor de Dieren fel tegenstander van het plan om er de grootste gasopslag van Europa realiseren. De aanleg zou immers een ernstige aantasting betekenen van de natuur in de Bergermeerpolder.

Om te voorkomen dat omwonenden machteloos moeten toezien hoe een Haags plan voor gasopslag in hun woonomgeving wordt gerealiseerd, heeft Esther Ouwehand een motie ingediend om geen gasopslag toe te staan als daar lokaal geen draagvlak voor is of als de veiligheid niet is gegarandeerd. In het regeerakkoord zijn deze voorwaarden al wel opgenomen voor de opslag van CO2. De Partij voor de Dieren vindt dat deze voorwaarden ook voor de opslag van aardgas moeten gelden - of het nu gaat om de Bergermeerpolder of andere plekken in Nederland. Verder heeft de partij met succes een hoorzitting aangevraagd om betrokken gemeenten, natuurorganisaties en veiligheidsexperts te kunnen horen. Deze hoorzitting vindt plaats begin volgend jaar, nog vóór de definitieve besluitvorming.

Esther Ouwehand bezoekt de Bergermeer vrijdag 3 december samen met Rob van Oeveren, fractievoorzitter voor de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Zij zullen met Stichting Ondergrondse Opslag Bergermeer, Stichting Gasalarm2 en de wethouder van de gemeente Bergen spreken over onder meer de veiligheidsaspecten en de voorziene overlast. Tijdens een aansluitend veldbezoek aan de Bergermeerpolder zullen zij met de beheerder van Natuurmonumenten spreken over de natuurwaarden van het gebied.

Gerelateerd nieuws

Marianne Thieme gaat naar Cancun

Op uitnodiging van de staatssecretaris van Milieu zal de Partij voor de Dieren Marianne Thieme afvaardigen naar de klimaatt...

Lees verder

Beleid Oostvaardersplassen

De Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren ziet de dieren in de Oostvaardersplassen als in het wild levende diere...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief