Eerste steen mega­stallen over­handigd aan Dijksma


3 september 2014

Door de komst van megastallen dreigt ons platteland te veranderen in een industriegebied. Tijdens het debat over megastallen heeft Marianne Thieme symbolisch de eerste steen aan staatssecretaris Dijksma overhandigd van de vele megastallen die er door haar toedoen kunnen komen. Marianne Thieme: “Kan ik deze steen aan haar overhandigen als eerste steen bij de bouw van een nieuwe megastal? Of wordt deze steen een grenssteen? Tot hier en niet verder.”

Het is vijf voor twaalf als het gaat om ons platteland. Varkensflats en kippentorens dreigen wat groen is grijs te maken. Door bulkproductie wordt het boerenleven een geoliede machine en gaan vrachtwagens met voer, mest en slachtvee af- en aan rijden. Dit wordt mogelijk door een plan om de beslissing voor de komst van megastallen over te laten aan gemeenten en provincies. Het Kabinet geeft lokale overheden zo de mogelijkheid om aan de lopende band vergunningen af te geven voor megastallen. Thieme: “Waarom de landelijke verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het welzijn van mens en dier over de schutting gooien bij provincies en gemeenten?”

Megadraai
Dijksma maakt een megadraai door de deur wijd open te zetten voor industrialisatie van het platteland. Toen ze zelf nog als Kamerlid in de oppositie zat diende ze meerdere moties in tegen de komst van megastallen. Uit onderzoek van Ipsos blijkt dat de meerderheid van de Nederlanders tegen schaalvergroting in de landbouw is. De staatssecretaris steekt niet langer energie in wat het beste is voor de samenleving, maar moedigt schaalvergroting aan en laat het aantal landbouwdieren onbeperkt groeien. “Het geen verplichting vanuit het regeerakkoord. Het staat niet in het PvdA-partijprogramma… ze is het aan niemand verplicht en toch is ze van plan megastallen alle ruimte te geven”, aldus Thieme.

Megamorfose
De rand van een dorp wordt niet langer een weiland met koeien, maar een terrein met dierenfabrieken. Kleine gezinsbedrijven worden kapot geconcurreerd door megabedrijven. Nu al stoppen 7 boeren per dag, en zal de leegstand van agrarisch onroerend goed in 2030 groter zijn dan die van kantoren en winkels. Thieme: “Als de staatssecretaris vasthoudt aan haar beleidsvoornemens zal haar naam voor altijd verbonden blijven met de megamorfose van het Nederlandse platteland.”

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief