Duizenden dieren jaarlijks slacht­offer van stal­branden


4 augustus 2008

Jaarlijks overlijden duizenden dieren als gevolg van branden in veestallen. De Partij voor de Dieren vindt het aantal stalbranden zeer zorgelijk en wil dat de brandveiligheid van dierverblijven aangescherpt wordt. Er zijn op dit moment onvoldoende maatregelen om branden te voorkomen en het vee te beschermen. De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld aan de ministeries van VROM en LNV over de verbetering van evacuatie van dieren bij branden in stallen. De partij wil van de ministers weten of alle veehouderijen in Nederland de beschikking hebben over een nabijgelegen aftappunt voor bluswater en in hoeverre veehouderijen gebruik maken van mechanische staldeuren die openspringen bij brand zodat de dieren een vluchtroute geboden wordt naar omringend weiland. Daarnaast wil de partij van de ministers weten of zij nog steeds vinden dat de huidige voorschriften voldoende veiligheid waarborgen, gezien het grote aantal stalbranden dat jaarlijks ontstaat en het grote aantal slachtoffers dat daarbij onder het vee valt.

Klik hier voor de Kamervragen die we op 1 augustus gesteld hebben.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief