De keuze voor duur­zaamheid zou leidend moeten zijn in het nieuwe kabi­nets­beleid


6 augustus 2010

Woensdag 4 augustus debatteerde de Tweede Kamer met informateur Lubbers over de kabinetsformatie. Marianne Thieme sprak namens de Partij voor de Dieren en uitte haar zorgen over het formeren van een minderheidskabinet van VVD, CDA met gedoogsteun van de PVV. Niet alleen het vertrouwen van de burger in de politiek wordt hiermee verder uitgehold, ook zal er geen duurzaam beleid ontwikkeld worden dat nodig is om de crises die de wereld teisteren echt aan te pakken.

Bekijk hieronder de beelden van de bijdrage van Marianne Thieme.

Voorzitter,

De druiven zijn zuur in de linkse kerk, zo laat de woordvoerder van de heren Rutte, Verhagen en Wilders namens hen weten. Kennelijk vragen tijden van crisis erom om oude tegenstellingen tot hoogglans op te poetsen en is er een gemeenschappelijke vijand nodig om een eensgezindheid te kunnen suggereren.
Was er eensgezindheid, dan zou er gewoon een meerderheidskabinet geformeerd zijn van CDA.VVD en PVV. Het feit dat dat draagvlak ontbreekt en het nieuwe kabinet dat nu in de steigers staat volledig in gijzeling genomen wordt door PVV en SGP, betekent een rampscenario voor het land en een verdere uitholling van het vertrouwen van de burger in de politiek.
Kennelijk is de aversie tegen sociale politiek bij het CDA zo groot dat zelfs een serieus gesprek met een partij als de SP niet is overwogen.
De arrogantie die spreekt uit het niet deelnemen van de beoogde coalitiepartijen en hun gedoogpartner aan dit debat, is een voorbode van wat ons te wachten staat in de komende kabinetsperiode. Maar wie wind zaait, zal storm oogsten, voorzitter.
De VVD kiest blind voor business as usual, het CDA kiest blind voor het pluche en het spinnen van Verhagen, de PVV kiest voor de loterij zonder nieten die gedogen heet. Wilders is nergens voor verantwoordelijk, kan wel profiteren van mogelijke credits (die er overigens niet gaan komen) en kan de handen in onschuld wassen bij de onvermijdelijke mislukking waarin een minderheidskabinet van CDA en VVD zal uitmonden.
Prof Schuurman heeft al aangegeven dat de ChristenUnie dit kabinet niet aan meerderheden in de Eerste kamer gaat helpen, wat betekent dat elk voorstel van dit kabinet in de senaat zal kunnen stranden op de 38 senatoren die niets hebben met een CDA/VVD kabinet powered by Geert Wilders.
Een doodlopend pad dat ontegenzeglijk zal uitmonden in een politieke patstelling en nieuwe verkiezingen.
Niet de toekomst van ons land en onze planeet staan centraal bij deze kabinetsformatie, maar politieke spelletjes waarin de VVD probeert het verlies op rechts te beperken, het CDA probeert te spinnen om iets van de dramatische verkiezingsnederlaag goed te maken en waarin de PVV hoopt te floreren op een voedingsbodem van onvrede en onbehagen.
Er zijn tal van opinieleiders met politieke autoriteit in ons land die aangeven dat de keuze voor duurzaamheid leidend zou moeten zijn in het nieuwe kabinetsbeleid. Ik citeer Herman Wijffels “Om de huidige economische, sociale en ecologische crises te bezweren, moeten we het bestaande overstijgen”. Ik citeer Hans Wijers “Duurzaamheid is een strategische kans voor Nederland en het Nederlands bedrijfsleven. Het is niet langer yes, we can, maar yes, we do". Of, voorzitter, Arnold Heertje, ik citeer: “Alleen als er fundamentele veranderingen gaan plaatsvinden in het gebruik van water, grondstoffen, emissies kunnen we een ecologische ramp voorkomen. Politici denken dat economie alleen maar over geld en groei gaat. Ze beseffen niet dat duurzaamheid ook een eerste levensbehoefte is van de bevolking” En Pieter Winsemius “Voor een rijk land presteren we echt onder de maat….. Juist in tijden van crisis moet je laten zien dat het milieu ons menens is.”
Een politiek inhoudelijk akkoord gebaseerd op duurzaamheid zou politieke tweespalt, spinning en mannetjesmakerij snel kunnen laten vergeten en een begin maken aan een duurzaam Nederland. Een groene wederopbouw waarin we schouder aan schouder kunnen strijden tegen de gevaren die onze planeet bedreigen.
Na de financiële crisis volgen de voedselcrisis, de biodiversiteitscrisis, de energiecrisis, de fosfaat- en andere grondstofcrises, de dierziektencrises, de klimaatcrisis en de morele crisis die we doormaken. Het is niet voor niets dat alle politieke jongerenorganisaties ons in een brief over de formatie hebben opgeroepen duurzaamheid als uitgangspunt te nemen. Maar CDA en VVD gaan liever in zee met de ontkenners van het klimaatprobleem dan met de duurzaamheidsdenkers. Het CDA en de VVD geloven niet in no-regretsecenario’s, maar leunen op een partij die qua oplossingen niet verder komt dan het op groen zetten van alle verkeerslichten om daarmee alle verkeersproblemen op te lossen.
Voorzitter, nog nooit heeft de keizer zo weinig kleren aan gehad als vandaag, nog nooit heeft de kiezer zo in zijn hemd gestaan.
Ik wil graag eindigen met een aantal concrete vragen aan de informateur:
*Op welke wijze heeft hij invulling gegeven aan het verzoek van HM om de mogelijkheden van een stabiel meerderheidskabinet te onderzoeken?
*Wat was de achtergrond van zijn oproep aan CDA, VVD en PVV tot een gesprek, terwijl duidelijk was dat zo’n gesprek hooguit tot een minderheidskabinet zou kunnen leiden?
*Hoe beoordeelt hij de stabiliteit van een CDA, VVD kabinet met de PVV als buitenboordmotor, wanneer daarvoor in de eerste kamer structureel een meerderheid ontbreekt?
*Is de informateur met mij van mening dat de uitspraak van de kiezer en de crises die ons bedreigen veeleer vragen om een paradigmaverandering in de richting van een duurzaam beleid waarin het overstijgend belang de korte-termijnbelangen domineert? En als dat het geval is, welke vorm van duurzaamheid ziet hij dan in een minderheidskabinet van de VVD samen met het CDA waarvan het maatschappelijk draagvlak gehalveerd is en gedoogsteun vanuit een populistische partij die gegrondvest is op discriminatie en onvrijheid, en die slechts één lid telt?
*Is de informateur bereid Hare Majesteit te adviseren het land te behoeden voor de instabiliteit waarvoor CDA en VVD kiezen, en alsnog een stabiel meerderheidskabinet te formeren op basis van een 'partijbelang overstijgend regeerakkoord' dat gebaseerd is op mededogen en duurzaamheid?
Voorzitter, tenslotte ben ik van mening dat er van het beoogde CDA VVD kabinet met gedoogsteun van de PVV niets te verwachten is, om een einde te maken aan de bio-industrie.
Dank u wel!Gerelateerd nieuws

Opinie: Opdracht Opstelten eindigt in Eerste Kamer

“ De spoedige vorming van een stabiel kabinet van CDA en VVD dat met steun van de PVV kan rekenen op een vruchtbare samenwe...

Lees verder

Koffeman: 'CDA/VVD/PVV kabinet krijgt het heel moeilijk in Eerste Kamer'

"De spoedige vorming van een stabiel kabinet van CDA en VVD dat met steun van de PVV kan rekenen op een vruchtbare samenwerki...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief