Brussel komt niet met maat­re­gelen tegen dier­trans­porten


21 mei 2014

Eurocommissaris Borg heeft deze week laten weten dat de Europese Commissie geen regels gaat maken die het gesleep van dieren in Europa verder aan banden leggen. Nederland en Denemarken hadden hierom gevraagd, gesteund door onder meer Duitsland, Oostenrijk en België. Ook het Europees parlement wilde een maximum transportduur. Marianne Thieme heeft naar aanleiding van dit bericht in het Mondelinge Vragenuur van de Tweede Kamer de Staatssecretaris verzocht de aangenomen motie van de Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid uit te voeren waarin het Kabinet verzocht wordt om een maximum duur vast te stellen voor diertransporten vanuit Nederland.

De Staatssecretaris liet weten dat zij deze motie niet ging uitvoeren en zei dat ze hoopte dat de nieuwe eurocommissaris zich wel gaat inzetten voor strenge regels. Thieme stelde in het Vragenuur dat daarmee de staatssecretaris kiest voor de eurocratie van een ongekozen eurocommissaris in plaats van voor de democratie, de wens van de Tweede Kamer.

Miljoenen levende dieren worden door Europa gesleept alsof ze al dood zijn, om duizenden kilometers verderop te worden geslacht. De enige reden is dat het slachten van dieren een paar dubbeltjes goedkoper is in het buitenland. De Partij voor de Dieren pleit voor het afschaffen van langeafstandstransporten en heeft een grote meerderheid van acht andere partijen ervan kunnen overtuigen voor de motie te stemmen om de maximum transportduur te beperken.

Marianne Thieme: “De EU kan niet langer een excuus zijn voor de staatssecretaris om zelf geen actie te ondernemen en strenge regels op te stellen voor diertransporten in en vanuit Nederland”. Nederland is de grootste exporteur van levende dieren in Europa. Jaarlijks worden er bijna 10 miljoen dieren in overvolle vrachtwagens vanuit Nederland naar slachthuizen over de grens getransporteerd, met ernstig dierenleed tot gevolg. De Partij voor de Dieren vindt dat Nederland een eigen verantwoordelijkheid heeft voor het welzijn van dieren tijdens transport. Thieme heeft er bij de staatssecretaris op aangedrongen de moties uit te voeren, maar de staatssecretaris blijft naar Europa wijzen. “Blijkbaar kiest de staatssecretaris voor eurocratie in plaats van democratie”, aldus Thieme.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief