Brede steun voor bescher­mings­voor­stellen walvis van Partij voor de Dieren


21 april 2010

Den Haag, 21 april 2010 – In het door de Partij voor de Dieren geïnitieerde overleg over de positie van de walvis kreeg Esther Ouwehand vandaag kamerbrede steun voor het verkrijgen van een beschermde status voor alle walvissoorten. Naast de conferentie van de International Whaling Committee (IWC) hierover kwam ook de doorvoer van illegaal gevangen walvisvlees door Nederland aan bod. De Partij voor de Dieren wil dat deze praktijk aan banden wordt gelegd en niet langer door Nederland wordt gefaciliteerd, en wist zich ook hierin gesteund door de Kamer.

De IWC, internationaal overleg orgaan voor de bescherming van de walvis en het beheer van de walvisjacht, beschermt momenteel maar 13 van de 85 soorten walvisachtigen. Kleine walvisachtigen en dolfijnen vallen daarmee buiten boord, ook bij andere toonaangevende internationale conventies zoals CITES. De Partij voor de Dieren vroeg Minister Verburg zich sterk te maken om de werkingssfeer van de IWC uit te breiden naar alle soorten walvisachtigen (waaronder dolfijnen) en kreeg de Kamer hierbij achter zich. Ook benadrukte het Kamerlid dat de jaarlijkse slachting van dolfijnen ontoelaatbaar is. ‘We kunnen anno 2010 toch niet meer toestaan dat Japan elk jaar een grote slachting onder Dali-dolfijnen aanricht, dat de Faeröereilanders elk jaar duizenden grienden en dolfijnen afslachten en dat rond de wereld dolfijnen worden opgejaagd, gevangen en vermoord om dolfinaria te vullen’, aldus Ouwehand, die tijdens het debat de aanwezige politieke partijen de documentaire ‘The Cove’ aanbood. In de meermaals bekroonde film staat de jaarlijkse dolfijnenslachting in Japan centraal.

Alhoewel de walvis bescherming geniet van zowel de IWC als de CITES-verdragen worden deze dieren sterk bejaagd. Noorwegen, IJsland en met name Japan lappen de afspraken keer op keer aan hun laars en slachten jaarlijks vele duizenden walvissen af, veelal onder het mom van wetenschappelijk onderzoek. Veranderingen in de IWC-afspraken zouden ertoe kunnen leiden dat deze landen zo goed als vrij spel krijgen in de jacht op het bedreigde dier. ‘Dit zou funest zijn voor de soort. Het moratorium op de walvisvangst moet absoluut van kracht blijven’, stelt Ouwehand. Minister Verburg lijkt gehoor te willen geven aan deze oproep en zegde toe zich hier in IWC-verband voor in te zetten.

Tevens werd gesproken over de doorvoer van het in IJsland gevangen walvisvlees door Nederlandse havens met als bestemming Japan. Ook hier werd de verontwaardiging van de Partij voor de Dieren kamerbreed gedeeld. Minister Verburg zegde daarop toe te werken aan een Europees doorvoerverbod voor walvisvlees.

Gerelateerd nieuws

Varkenssector veroorzaakt voor meer dan 1,3 miljard euro maatschappelijke kosten per jaar

Het instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit heeft in opdracht van de Nicolaas. G. Pierson Foundation o...

Lees verder

Partijcongres stelt kandidatenlijst en verkiezingsprogramma vast

Amsterdam, 26 april 2010 – Het partijcongres van de Partij voor de Dieren heeft zondag het verkiezingsprogramma en de kand...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief