Beleids­pro­gramma Biodi­ver­siteit 2008 – 2011 is tandeloze tijger


19 juni 2008

Jaarlijks verdwijnt er ruim 13 miljoen hectare oerbos en het aantal bedreigde dier- en plantensoorten op de Rode Lijst neemt nog altijd toe. Het IUCN Nederlands Comité en aangesloten organisaties hebben de noodklok geluid, maar het kabinet toont in haar Beleidsprogramma Biodiversiteit 2008 – 2011 maar weinig ambitie om dit mondiale probleem adequaat aan te pakken. Een duidelijke rol voor de overheid en concrete, afrekenbare doelstellingen ontbreken en het beleidsprogramma reikt niet verder dan vrijblijvende afspraken met het bedrijfsleven. Dit terwijl de bevordering van duurzaamheid een overheid vraagt die krachtig optreed en kaders stelt. De Partij voor de Dieren heeft in haar bijdrage aan het algemeen overleg Biodiversiteit haar teleurstelling uitgesproken over het matige ambitieniveau van het kabinet.

In maart presenteerde het kabinet het Beleidsprogramma Biodiversiteit 2008-2011. Daarin wordt aangekondigd dat er nauwer samengewerkt gaat worden met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere overheden om de handel in hout, soja, palmolie, biomassa en veen te verduurzamen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft eind mei echter een rapport uitgebracht waaruit is gebleken dat Nederland de Europese doelstelling voor de afname van biodiversiteit per 2010 niet gaat halen. In dezelfde maand bracht Alterra (wetenschappelijk instituut verbonden aan Wageningen Universiteit) eveneens een rapport uit waaruit blijkt dat het niet stoppen van verlies aan biodiversiteit zal leiden tot enorme fysieke, sociale en economische verliezen. Het IUCN heeft in haar reactie op het beleidsprogramma in mei aangegeven zich grote zorgen te maken over het mondiale verlies aan biodiversiteit en het kabinetsbeleid hierop. ‘Er is in het geheel geen sprake van een krachtig en coherent programma met een duidelijke aansturing en voldoende financiële middelen. Het is een tandeloze tijger', aldus het IUCN. De Partij voor de Dieren deelt de zorgen van het IUCN en heeft op 19 juni het kabinet in een tweetal moties opgeroepen om meer ambitie en daadkracht te tonen om de teloorgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief