Algemene Reken­kamer: groot­schalige wets­over­tre­dingen in de bio-industrie


22 mei 2013

Uit het vandaag gepresenteerde rapport van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in de intensieve veehouderij massaal dierenwelzijnswetten worden overtreden. Bovendien maakt het rapport pijnlijk duidelijk dat de bio-industrie in ons land een grote bedreiging vormt voor de natuur en de biodiversiteit. De Partij voor de Dieren wil hierover een debat met het kabinet, en dringt aan op een sterke krimp van de veestapel. Bovendien moet het toezicht op de naleving van de dierenwelzijnsregels per direct weer in overheidshanden komen.

De wettelijke regels die het welzijn van de dieren in de bio-industrie moeten beschermen, worden op grote schaal overtreden. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in haar rapport over de duurzaamheid in de intensieve veehouderij dat vandaag is verschenen. Vooral de weinige regels die er zijn in ons land voor het welzijn van de 44.500.000 plofkippen die er worden gehouden, worden ronduit slecht nageleefd. Ruim de helft van de plofkippenhouders overtreedt stelselmatig de regels. De massale overtredingen vinden ook plaats in de varkens- en kalverstallen. De NVWA, die hierop zou moeten controleren, doet dat onvoldoende mate, zo blijkt uit het onderzoek. Bovendien is de controle op de regels door de overheid uitbesteed aan de sector zelf. De Algemene Rekenkamer concludeert dat mede hierdoor het toezicht op de naleving van de wet ernstig te kort schiet.

De bio-industrie trekt een zware wissel op de natuur. De milieuregels die de kwetsbare natuur in ons land moeten beschermen tegen de hoge uitstoot van ammoniak uit de veehouderij, zijn volstrekt onvoldoende en ook deze regels worden zeer slecht nageleefd. Luchtwassers, die de uitstoot van ammoniak moeten tegengaan, staan niet aan of zijn zelfs niet eens geïnstalleerd. Gemeenten die toezicht zouden moeten houden op deze regels, doen dat niet of onvoldoende. De Rekenkamer vindt dat er veel strengere regels moeten worden gesteld aan de uitstoot van ammoniak vanuit de bio-industrie om de biodiversiteit in ons land te beschermen. De neerslag van deze ammoniak is op veel plaatsen in Nederland tot wel vier keer hoger dan de natuur kan verdragen. De Algemene Rekenkamer concludeert dat de grote hoeveelheid veehouderijen in de buurt van kwetsbare natuur onhoudbaar is en dat er keuzes moeten worden gemaakt.

De Partij voor de Dieren wil op zo kort mogelijke termijn een debat met het kabinet over de bevindingen van de Algemene Rekenkamer. Marianne Thieme: “De bio-industrie is niet duurzaam, en zal dat ook nooit kunnen worden. De weinige regels waar deze sector zich aan moet houden worden massaal overtreden. Staatssecretaris Dijksma moet nu actie ondernemen. Naast kwetsbare natuur is er simpelweg geen ruimte voor het houden van honderden miljoenenduizenden. De veestapel zal met meer dan de helft moeten inkrimpen, en het toezicht op de bio-industrie moet per direct weer in overheidshanden komen.”

Gerelateerd nieuws

Actie tegen Monsanto, Amsterdam gentechvrij

Aanstaande zaterdag vinden in de hele wereld protesten plaats onder de noemer March Against Monsanto. Monsanto is monopolist ...

Lees verder

Partij voor de Dieren koopt stuk Nederland vrij ter bescherming tegen falend overheidsbeleid

Vanmiddag werd bekend dat de natuur die de Partij voor de Dieren heeft gekocht op de veiling van Staatsbosbeheer inderdaad aa...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief