Advies­bureau NVWA wil verbod onver­doofd slachten


30 oktober 2015

Het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) pleit in een vandaag gepubliceerd advies aan de staatssecretaris van Economische Zaken voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten. Het BuRO concludeert dat bij deze slachtmethode sprake is van een ernstige aantasting van het dierenwelzijn. De Partij voor de Dieren wil dat staatssecretaris Dijksma zo spoedig mogelijk met een verbod komt en zal dit tijdens het landbouwdebat aanstaande dinsdag en woensdag aan de orde stellen. Marianne Thieme verdedigde in 2011 en 2012 haar wetsvoorstel voor een verbod op de onverdoofde rituele slacht. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer (VVD, PvdA, PVV, SP, D66, GroenLinks) stemde juni 2011 met 116 stemmen voor het wetsvoorstel. De Eerste Kamer stemde in 2012 echter tegen.

Het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in een vandaag gepubliceerd advies aan de Staatssecretaris van Economische Zaken geconcludeerd dat er bij het onverdoofd ritueel slachten sprake is van een ernstige aantasting van het dierenwelzijn. Het BuRO adviseert daarom een verbod op onverdoofd slachten. Marianne Thieme wil dat staatssecretaris Dijksma zo spoedig mogelijk met een verbod komt en zal dit aan de orde stellen tijdens de begrotingsbehandeling van Economische Zaken aanstaande dinsdag en woensdag.

Marianne Thieme: “Nu het BuRO van de NVWA met het advies komt om tot een verbod over te gaan, wil ik aanstaande dinsdag en woensdag de toezegging van de staatssecretaris dat ze tot snelle actie overgaat en met een voorstel komt voor een verbod.”

Geschiedenis wetsvoorstel onverdoofd ritueel slachten en huidige stand van zaken
In december 2011 verdedigde Marianne Thieme namens de Tweede Kamer het wetsvoorstel om het onverdoofd ritueel slachten te verbieden in de Eerste Kamer. Tijdens de afrondende fase van de behandeling van de initiatiefwet in de Eerste Kamer, december 2011, kwam toenmalig staatssecretaris Bleker te elfder ure onverwacht met het plan om een polderconvenant te sluiten met de religieuze organisaties. Pas een half jaar (juni 2012) later kwam Bleker, net voor het afsluitende debat met de Eerste Kamer, met een concept convenant dat sterke gelijkenis vertoonde met een eerder ingediend amendement van het CDA. Hierbij werd als compromis voorgesteld om een termijn van 45 seconden in acht te nemen waarin het dier met doorgesneden hals zou mogen lijden en zou stikken in zijn eigen bloed. Zou het dier na die 45 seconden nog niet buiten bewustzijn zijn, dan zou het alsnog een genadeschot krijgen en zou het vlees niet meer geschikt zijn voor koosjer of halal consumptie, maar ter destructie moeten worden afgevoerd en tot veevoer moeten worden verwerkt. In de Tweede Kamer bestond destijds nauwelijks sympathie of begrip voor het amendement. Alleen de fracties van CDA, ChristenUnie en SGP steunden het voorstel. Het wetsvoorstel kreeg in juni 2012 geen meerderheid in de Eerste Kamer. De Eerste Kamerfracties van de VVD, PvdA, D66 en de helft van de fractie van GroenLinks stemden tegen, naast CDA, ChristenUnie en SGP.

Huidige stand van zaken
In de afgelopen 3,5 jaar is er niks gebeurd met het convenant, ondanks het feit dat Marianne Thieme in die tijd jaarlijks naar het convenant heeft gevraagd. Koeien, kalveren, kippen, schapen, geiten en eenden worden nog steeds onverdoofd ritueel geslacht. Een motie voor een jaarlijkse evaluatie van het convenant is afgewezen door het kabinet. Tijdens het algemeen overleg over dierenwelzijn op 23 juni en 9 september 2015 heeft Thieme de staatssecretaris aangesproken op de trage gang van zaken en het uitblijven van concrete maatregelen die een einde maken aan het ernstige dierenleed.

Klik hier voor het dossier onverdoofd ritueel slachten.

Gerelateerd nieuws

Thieme stelt vragen over panda’s voor Ouwehands Dierenpark

Marianne Thieme heeft vandaag Kamervragen gesteld aan premier Rutte en minister Koenders (Buitenlandse Zaken) over het verkri...

Lees verder

Nederland moet consequenties verbinden aan dolfijnenslachting Japan

Marianne Thieme heeft vandaag via Kamervragen premier Rutte aangespoord om Japan aan te spreken op de dolfijnenslachtingen en...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief