Motie Wassenberg: leg het mora­torium op scha­lieg­aswinning vast in de wet


6 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er tot 2023 een moratorium is afgekondigd op commerciële winning van schaliegas in Nederland,

constaterende dat de mijnbouwwet de gelegenheid biedt om middels een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) te bepalen dat een bepaalde delfstof niet mag worden gewonnen in Nederland,

verzoekt de regering het moratorium op schaliegaswinning te borgen middels een AMvB,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Klein

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, SGP, GrKÖ, GrBvK, Houwers, VanVliet

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer