Motie Wassenberg CS: inven­ta­riseer hoe het energie-inkoop­beleid van gemeenten in 2017 is en spreek achter­blij­vende gemeentes  aan op het niet nakomen van de afspraak om vanaf 2015 volledig duurzame energie in te kopen  


7 september 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in 2016 slechts een minderheid van de Nederlandse gemeenten duurzame stroom inkocht, ondanks de afspraak met het Rijk om vanaf 2015 volledig duurzaam in te kopen,

verzoekt de regering te inventariseren hoe het energie-inkoopbeleid van gemeenten in 2017 is en achterblijvende gemeentes aan te spreken op het niet nakomen van de afspraak om vanaf 2015 volledig duurzame energie in te kopen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg

Van der Lee

Beckerman


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer