Motie Vestering over uitspreken dat het onwen­selijk is als de eenden­hou­derij in Nederland verder zal groeien


20 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de eendenhouderij kampt met grote dierenwelzijnsproblemen,

overwegende dat eenden vele malen vatbaarder zijn voor het vogelgriepvirus dan kippen,

constaterende dat voor de eendenhouderij geen stelsel van productierechten geldt, waardoor veehouders kunnen overstappen naar het fokken en gebruiken van eenden,

spreekt uit dat het onwenselijk is als de eendenhouderij in Nederland verder zal groeien,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Vestering over extra controles op schadelijke ammoniakconcentraties in varkensstallen

Lees verder

Motie Vestering over een wettelijk verbod op reclame voor vleesproducten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer