Motie Vestering over middelen op basis van flufenacet verbieden


19 september 2023

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat het onkruidbestrijdingsmiddel flufenacet onder de definitie van PFAS valt en dus niet afbreekbaar is in het milieu en dat het mogelijk hormoonverstorende eigenschappen heeft,

Constaterende dat de Europese toelating van flufenacet al in 2013 afliep, maar dat de toelating sindsdien maar liefst acht keer is verlengd zonder dat de wettelijke veiligheidstoetsen zijn afgerond,

Constaterende dat de minister heeft aangegeven dat hij graag zou zien dat er geen tijdelijke verlengingen zouden zijn,

Constaterende dat er desondanks 11 middelen op basis van flufenacet gewoon zijn toegelaten in Nederland,

Constaterende dat de Europese Verordening betreffende het op de markt brengen van pesticiden ruimte laat voor lidstaten om op basis van onderbouwde zorgen over milieu- en/of gezondheidsrisico’s het voorzorgsprincipe toe te passen en middelen op nationaal niveau te verbieden,

Verzoekt de regering om middelen op basis van flufenacet te verbieden,

En gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Verworpen

Voor

Den Haan, Volt, BIJ1, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, Ephraim, Omtzigt, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Vestering over mestvergisters zo snel mogelijk uitsluiten van de SDE++-subsidie

Lees verder

Motie Van Esch c.s. over kooksfabrieken uiterlijk 2025 sluiten onderdeel van maatwerkafspraken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer