Motie Vestering over een stop­zetten op de verdere groei van het areaal verwarmde kassen


22 maart 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de CO2-uitstoot van de glastuinbouwsector in 2021, ondanks investeringen en subsidies voor energiebesparingsmaatregelen, toch is toegenomen – onder andere omdat het areaal aan verwarmde kassen is gegroeid,

overwegende dat dit geen doelmatige besteding van belastinggeld is,

verzoekt de regering een stop te zetten op de verdere groei van het areaal verwarmde kassen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Vestering


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

Gündoğan, Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, DENK, SGP

Lees onze andere moties

Motie Vestering/Wassenberg over in Europa actief te pleiten tegen octopuskwekerijen

Lees verder

Motie Van Esch c.s. over de Omgevingsdienst de capaciteit, bevoegdheid en middelen geven om emissie-metingen te kunnen uitvoeren bij Tata Steel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer