Motie Vestering over borgen dat de NVWA mag bepalen waar camera's in slacht­huizen worden geplaatst


17 mei 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering te borgen dat de NVWA zelf mag bepalen waar de camera's in slachthuizen worden geplaatst en te voorkomen dat er dode hoeken bestaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt

Tegen

Van Haga, FVD