Motie Vestering c.s. over de sterfte van jonge dieren in alle sectoren van de veehou­derij in beeld brengen en struc­tureel en signi­ficant terug­dringen


7 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het terugdringen van de enorme sterfte bij jonge dieren in de veehouderij in 2018 een van de speerpunten was van de minister van LNV;

constaterende dat er vier jaar later slechts een plan ligt voor de ontwikkeling van een systeem van monitoring en benchmarking voor de "zorg voor jonge dieren";

verzoekt de regering uiterlijk voor de zomer van 2023 te komen met een eigen plan van aanpak om de sterfte van jonge dieren in alle sectoren van de veehouderij niet alleen in beeld te brengen maar ook structureel en significant terug te dringen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Vestering

Bromet

Thijssen

Koekkoek


Status

Aangenomen

Voor

FVD, PVV, D66, PvdA, PvdD, SP, GL, DENK, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, Volt, JA21, BIJ1, Van Haga

Tegen

BBB, CDA, VVD, CU, SGP

Lees onze andere moties

Motie Vestering c.s. over een actieve inzet voor het beschermen van de wolf

Lees verder

Motie Vestering over het landelijk schrappen van de houtduif, de fazant en de wilde eend van de lijst van vrij bejaagbare soorten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer