Motie Van Raan over een indicator dieren­welzijn in de Monitor Brede Welvaart


26 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er geen indicator is voor dierenwelzijn in de Monitor Brede Welvaart;

overwegende dat menselijk handelen impact heeft op dierenwelzijn;

verzoekt de regering om bij het CBS voor te stellen een indicator dierenwelzijn op te nemen in de Monitor Brede Welvaart,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK

Tegen

Van Haga, CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP