Motie Van Raan voor jaar­lijkse rapportage over bijdrage Atradius DSB aan de imple­men­tatie van de SDGs


3 april 2018

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Atradius DSB veel transacties in ontwikkelingslanden ondersteunt,

constaterende dat de bijdrage van Atradius DSB aan de implementatie van de Sustainable Development Goals (SDGs) onduidelijk is,

Verzoekt de regering jaarlijks te rapporteren op welke manier Atradius DSB een bijdrage heeft geleverd aan de implementatie van de SDGs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

CU, D66, DENK, GL, PvdD, PvdA, SGP, SP, 50PLUS

Tegen

CDA, FVD, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie Van Raan: Meer screening Atradius DSB op witwaspraktijken en belastingontduiking

Lees verder

Motie Van Raan voor onafhankelijk klachtenmechanisme bij Atradius DSB

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer