Motie Van Raan & Van Esch: onderzoek noodzaak MIRT-projecten bij verlaagde maxi­mum­snelheid


26 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister aangeeft geen onnodige wegenbouwprojecten door te willen zetten,

constaterende dat op veel wegen bij een verlaagde maximumsnelheid de doorstroming verbeterd,

constaterende dat op dit moment nog niet duidelijk is of de zeven MIRT projecten na het verlagen van de maximale snelheid nog wel noodzakelijk zijn,

constaterende dat er met de zeven MIRT projecten miljarden belastinggeld gemoeid zijn,

verzoekt de regering voor de genoemde zeven MIRT projecten te onderzoeken of deze bij de verlaagde maximumsnelheid nog noodzakelijk zijn,

verzoekt de regering projecten geen doorgang te laten vinden als blijkt dat bij een maximumsnelheid van 100 km/u of minder deze niet noodzakelijk zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, Van Haga