Motie Van Raan/Simons over Plantage Bolivia terug­kopen om de unieke natuur voor de toekom­stige gene­raties te behouden


4 juli 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat in 1868 de Nederlandse Staat vijf delen van het eiland Bonaire, waaronder Plantage Bolivia en Klein Bonaire, heeft verkocht via een openbare veiling,

Constaterende dat Klein Bonaire in 1999 met steun van de overheid is teruggekocht om de natuur te beschermen,

Overwegende dat de natuur op Bonaire bijdraagt aan een schone leefomgeving, klimaatadaptatie en ook aan alle economische activiteiten,

Constaterende dat onderzoek het belang van de unieke natuur op Plantage Bolivia aantoont, met name van het droog tropisch bos en het koraal,

Constaterende dat begin 2020 Plantage Bolivia aan een projectontwikkelaar is verkocht voor 12 miljoen US Dollar,

Constaterende dat volgens de huidige bestemmingsplannen niet gebouwd mag worden op Plantage Bolivia,

Constaterende dat uit het concept Ruimtelijk Ontwikkelingsplan van 2020 blijkt dat er voldoende ruimte is om woningen te bouwen aan en in bestaande kernen om de bevolkingsgroei tot 2050 aan te kunnen,

Overwegende dat de huidige projectontwikkelaar toch van plan is om ten koste van de unieke natuur circa 2.000 huizen te bouwen en actief aan het lobbyen is voor een wijziging van het bestemmingsplan,

Verzoekt de regering om Plantage Bolivia terug te kopen om de unieke natuur voor de toekomstige generaties van het Koninkrijk der Nederlanden te behouden,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan
Simons


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, Omtzigt, JA21, Van Haga