Motie Van Raan/Simons over doelen voor een klimaat­neu­traal Bonaire


22 april 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet schrijft dat het energiebeleid voor Caribisch Nederland gericht is op de benodigde CO2- reductie conform het klimaatakkoord van Parijs, ondanks dat Caribisch Nederland is uitgesloten van het verdrag,

verzoekt de regering om de Kamer te informeren over de manier waarop het energiebeleid en de uitwerking daarvan voor Caribisch Nederland in lijn is gebracht met het Klimaatakkoord van Parijs,

en verzoekt de regering om wettelijke, afrekenbare doelen te (laten) formuleren voor de transitie naar een klimaatneutraal Bonaire en te starten met periodiek voortgangrapportages naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Simons


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, JA21