Motie Van Raan: rappor­teren welke verdragen en wijzi­gingen onder het MLI vallen


8 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het multilateraal instrument pas effectief wordt indien belastingverdragen concreet onder het instrument gaan vallen;

verzoekt de regering, in haar voorgenomen rapportage op te nemen welke verdragen met welke wijzigingen onder het instrument gaan vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Leijten & Van Raan: per direct stoppen met het afgeven van informeelkapitaalrulings

Lees verder

Motie Van Raan: Maak een plan van aanpak dat reductiedoelstellingen voorschrijft aan de sectoren die onder ETS vallen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer