Motie Van Raan: per maatregel infor­meren over extra Urgenda-maat­re­gelen


27 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Urgenda een pakket maatregelen (‘het 40-puntenplan’) heeft opgesteld voor een extra reductie van 10 tot 15 Mton, waarmee het reductiedoel voor 2020 kan worden behaald;

constaterende dat Urgenda dit 40-puntenplan momenteel uitbreidt naar een pakket van 50 maatregelen;

constaterende de aangenomen motie Van Raan c.s. (32813-362);

verzoekt de regering, ook de door Urgenda gepresenteerde uitbreidingen van dit 40-puntenplan serieus te nemen en de Kamer per maatregel te informeren over de afwegingen om deze wel of niet te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdA, PvdD, CU, 50PLUS, GL, SP, CDA, vKA

Tegen

PVV, VVD, DENK, Van Haga, FVD, SGP