Motie Van Raan parle­mentair onderzoek in zake Beerput Nederland


14 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt het Presidium een commissie samen te stellen die de voorbereidingen treft voor een parlementair onderzoek naar het illegaal (in)direct lozen van chemische stoffen in de leefomgeving en de inspraak van de sector in de totstandkoming van milieuwetgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer