Motie Van Raan over vonnis Klimaatzaak van Urgenda


19 december 2018

De Kamer

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Gerechtshof Den Haag de staat heeft opgedragen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met tenminste 25% in 2020 ten opzichte van 1990.

constaterende dat dit betekent dat de uitstoot met zo’n 10 miljoen ton CO2 moet worden verminderd,

verzoekt de regering om alle benodigde maatregelen te nemen om te voldoen aan het vonnis in de Klimaatzaak van Urgenda;

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over het concept “Carnivoor? Geef het door!” in te voeren in de catering bij COP25

Lees verder

Motie Van Raan over faciliteren PBL voor de uitvoering van vonnis Klimaatzaak van Urgenda

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer