Motie Van Raan over vermelding van het convenant over spon­soring in school­plannen


5 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de onderwijsinspectie geen onderzoek doet naar lesmaterialen door derden en dat onderwijsinstellingen zelf verantwoordelijk zijn voor het maken van afwegingen voor het onderhouden van banden met het bedrijfsleven;

constaterende dat de Minister van OCW schrijft dat, met het oog op sponsoring in lesmaterialen door derden, alertheid geboden is bij ouders, medezeggenschapsraden, besturen, schoolleiding en leraren;

constaterende dat, ondanks dat het convenant «Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring» in het schoolplan vermeld dient te worden, dit convenant niet bij alle leden van medezeggenschapsraden, besturen, schoolleiding, ouders en leraren bekend is;

verzoekt de regering, zich maximaal in te spannen om te verzekeren dat de onderwijsinspectie de schoolplannen altijd checkt op de aanwezigheid van een vermelding naar het convenant «Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring»,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

FVD, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg verplichte cursus voor toekomstige eigenaren van een hond

Lees verder

Amendement Van Raan c.s. aandeel hernieuwbare energie is per 2030 45%

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer