Motie Van Raan over tijdens de komende triënnale van ICAO voor­stellen om de onge­clau­su­leerde groei uit haar statuten te schrappen


4 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet in haar luchtvaartnota aangeeft dat geen sprake meer kan zijn van ongeclausuleerde groei,

constaterende dat ICAO ongeclausuleerde groei van de luchtvaart sinds 1944 expliciet in haar statuten heeft en al het beleid toetst aan deze doelstelling,

verzoekt de regering bij de komende triënnale van ICAO (in 2022) voor te stellen om de ongeclausuleerde groei (artikel 44a) uit haar statuten te schrappen en in de voorbereiding daarvoor actief bij andere landen steun te zoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Ingediend

Voor

Tegen