Motie Van Raan over het voor­be­reiden van de verhoging van de mini­mum­prijs voor CO₂


9 november 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat De Nederlandsche Bank heeft voorgesteld de minimumprijs voor CO₂ te verhogen met een bedrag van minimaal €50,-;

Constaterende dat de regering een CO₂-heffing ziet als stok achter de deur voor de Industrietafel van het Klimaatberaad;

Constaterende dat de Industrietafel tot nu toe wordt gekenmerkt door grote onenigheid;

Verzoekt de regering de verhoging van de minimumprijs voor CO₂ met minimaal €50,- alvast tot in de puntjes voor te bereiden zodat deze direct kan worden ingevoerd als inderdaad gebleken is dat men aan de Industrietafel niet tot een oplossing is gekomen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK