Motie Van Raan over het voor­be­reiden van de verhoging van de mini­mum­prijs voor CO₂


9 november 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat De Nederlandsche Bank heeft voorgesteld de minimumprijs voor CO₂ te verhogen met een bedrag van minimaal €50,-;

Constaterende dat de regering een CO₂-heffing ziet als stok achter de deur voor de Industrietafel van het Klimaatberaad;

Constaterende dat de Industrietafel tot nu toe wordt gekenmerkt door grote onenigheid;

Verzoekt de regering de verhoging van de minimumprijs voor CO₂ met minimaal €50,- alvast tot in de puntjes voor te bereiden zodat deze direct kan worden ingevoerd als inderdaad gebleken is dat men aan de Industrietafel niet tot een oplossing is gekomen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over overheidsfinanciën onderwerpen aan een klimaatveranderingstresstest

Lees verder

Motie Van Raan over het introduceren van een vernieuwd Rijnlandmodel 2.0

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer