Motie Van Raan over het inspec­teren van lesma­te­riaal van bedrijven


7 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat diverse bedrijven invloed uitoefenen op jonge kinderen via sponsoring, gastlessen en techniekfestivals;

verzoekt de regering om, parallel aan de verkenning naar informele scholing, te bezien of en hoe de Inspectie van het Onderwijs een toezichthoudende rol kan krijgen op die elementen van het onderwijs die worden georganiseerd door bedrijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

PVV, FVD, CU, VVD, SGP, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Esch meenemen gevolgen stikstofdioxide voor volksgezondheid in aanpak stikstofcrisis

Lees verder

Motie Van Raan over het waarschuwen van scholen voor marketing van jagers: jaag ze de klas uit!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer