Motie Van Raan over een wets­voorstel voor de reductie van de CO2-uitstoot van de lucht­vaart van minstens 55% in 2030 en 100% in 2050


1 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Luchtvaartnota slechts het doel stelt dat de uitstoot van de luchtvaart in 2030 gelijk is aan die van 2005;

constaterende dat om de 1,5 graad opwarming binnen bereik te houden, krimp van de luchtvaart onontkoombaar is;

spreekt uit dat het wenselijk is om nog tijdens deze kabinetsperiode te komen tot een wetsvoorstel dat resulteert in minstens 55% reductie van de CO2-uitstoot van de luchtvaart in Nederland in 2030 ten opzichte van 1990 en 100% reductie in 2050,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

BIJ1, Volt, D66, PvdA, PvdD, GL

Tegen

FVD, CDA, PVV, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Raan c.s. over commerciële privévluchten en vervangbare vluchten verbieden en overige privévluchten meetellen bij het maximaal aantal toegestane vliegbewegingen

Lees verder

Motie Van Raan over een herziening van de Luchtvaartnota voor een emissiereductie van ten minste 55% in 2030

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer