Motie Van Raan over een plan om klimaat­fi­nan­ciering op het gewenste peil te krijgen


30 november 2020

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat mede door de coronacrisis de middelen voor klimaatfinanciering zijn gedaald;

Overwegende dat het van groot belang is voldoende klimaatfinanciering te realiseren om klimaatverandering en ontbossing wereldwijd tegen te gaan;

Verzoekt de regering, een plan op te stellen om klimaatfinanciering op het gewenste peil te krijgen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, GKrol