Motie Van Raan over een goed sociaal plan voor KLM-personeel


1 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat KLM al veel mensen heeft ontslagen en voornemens is om nog meer mensen te ontslaan,

Overwegende het perspectief op een structureel kleinere luchtvaartsector;

verzoekt de regering, in samenwerking met relevante partijen tot een goed sociaal plan te komen voor de werknemers van KLM met als doel hen te begeleiden naar andere sectoren met meer toekomstperspectief,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, GKVK

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, SP, Van Haga