Motie Van Raan over een brede verkenning naar klimaat­ef­fecten van maat­re­gelen op het gebied van gedrags­ver­an­dering en produc­tie­vo­lumes


14 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de ‘Verkenning van klimaatdoelen’ door het PBL is opgesteld vanuit de beperkte opdracht om in kaart te brengen “met welke technische maatregelpakketten” Nederland de benodigde reductiedoelen zou kunnen realiseren,

verzoekt de regering het PBL opdracht te geven om een verkenning uit te voeren naar de brede klimaateffecten van maatregelen op het gebied van gedragsverandering en productievolumes,

verzoekt de regering zowel de klimaateffecten binnen Nederland als daarbuiten te betrekken in deze verkenning,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK

Tegen

VVD, PVV, D66, CDA, SP, GL, PvdA, CU, 50PLUS, SGP, FvD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer