Motie Van Raan: ook voor lucht­vaart gelijk­waar­dig­heids­principe CO₂-uitstoot


16 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de luchtvaart in belangrijke mate bijdraagt aan onze uitstoot van CO₂, stikstofdioxide, ultrafijnstof, zwaveldioxide en geluid;

overwegende dat voor uitstoot van schadelijke stoffen en geluid er nu het gelijkswaardigheidsprincipe geldt;

overwegende dat de impact van de luchtvaart op het klimaat ook moet afnemen;

verzoekt de regering, om voor de CO₂-uitstoot van de luchtvaart ook een gelijkwaardigheidsprincipe vast te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CU, 50PLUS, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, VVD, SGP, DENK, Van Haga