Motie Van Raan omwo­nenden van vlieg­velden moeten naar de rechter kunnen


22 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de gang naar de bestuursrechter in bepaalde gevallen is uitgesloten inzake luchthavenbesluiten, wat in de praktijk betrekking heeft op de luchthavens Schiphol, Lelystad, Rotterdam en Eindhoven;

van mening dat het burgers in alle gevallen vrij moet staan om naar de rechter te stappen;

verzoekt de regering om de gang naar de bestuursrechter inzake luchthavenbesluiten weer volledig open te stellen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen