Motie Van Raan/Leijten over houtige biomassa uitsluiten van toekom­stige subsidies


12 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer onder andere met de motie-Sienot c.s. en de motie-Van Esch c.s. heeft bepaald dat er geen nieuwe subsidies voor biomassa mogen worden verstrekt;

overwegende dat er dus ook geen nieuwe subsidies voor biomassa mogen worden verstrekt als ze in een ander jasje worden gestoken, bijvoorbeeld onder het mom van subsidies voor flexibel vermogen;

verzoekt de regering om houtige biomassa uit te sluiten van toekomstige subsidies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan en Leijten


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

CDA, D66, CU, VVD

Lees onze andere moties

Motie Van Raan c.s. over wetenschappelijk onderzoek naar de voorzienbaarheid van de klimaatmaatregelen

Lees verder

Motie over geen extra subsidie voor bij- en meestook van biomassa in kolencentrales

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer