Motie Van Raan: krimp­sce­nario in de lucht­vaartnota


26 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister van I&W een krimp van de luchtvaart niet langer uitsluit als gevolg van het respecteren van de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier;

verzoekt de regering, een krimpscenario op te nemen in de luchtvaartnota,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SGP, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, CU, VVD, 50PLUS, DENK, Van Haga