Motie Van Raan/Kröger over de scheep­vaart evenredig laten bijdragen aan de vermin­dering van de stik­stofe­missies


6 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de scheepvaart nog steeds onnodig en vaak illegaal meer vervuilende stoffen uitstoot of loost, door slechte brandstoffen, gebrekkige filterinstallaties en "scrubber sludge dumping";

overwegende dat een groot deel van de vervuiling van zeeën en binnenwateren afkomstig is van schepen en ook een groot deel van onze luchtvervuiling afkomstig is van schepen;

overwegende dat de pakkans klein is en de boetes laag zijn;

overwegende dat Nederland, met de grootste havens van Europa, een extra verantwoordelijkheid heeft;

overwegende dat andere landen effectiever handhaven met meer controles en een groter arsenaal (technische) middelen;

verzoekt de regering om regels, controle, handhaving en sancties effectief te verbeteren, waardoor de pakkans fors toeneemt, milieu en gezondheid beter worden beschermd en vervuilen niet meer loont,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger
Van Raan


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, CU, DENK, GL, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, Volt, BIJ1

Tegen

BBB, Van Haga, FVD, CDA, PVV, VVD, SGP, JA21

Lees onze andere moties

Motie Van Raan/Kröger over zich binnen de IMO inzetten voor zo snel mogelijk zo veel mogelijk emissiereductie

Lees verder

Motie Van Raan/Kröger over het effectief verbeteren van regels en handhaving bij vervuiling door de scheepvaart

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer