Motie Van Raan/Kröger over de Kamer uitge­breid infor­meren over de aanleg van de Polderbaan


7 juli 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Polderbaan mogelijk illegaal is aangelegd,

overwegende dat Schiphol nu moet aantonen dat door de groei van het vliegverkeer sinds 2003 de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden niet is toegenomen en dat kwetsbare flora en fauna niet zijn aangetast,

verzoekt de regering de Kamer uitgebreid te informeren over de aanleg van de Polderbaan, de besluitvorming destijds, een tijdlijn met onderliggende stukken en de relevante (milieu- en natuur)onderzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan
Kröger


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, JA21, Van Haga