Motie Van Raan: hef belasting op kerosine


2 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er geen juridische beperkingen zijn om een kerosinetaks in te voeren, bijvoorbeeld via bilaterale of multilaterale afspraken met andere landen;

verzoekt de regering op korte termijn de nodige stappen te zetten richting de invoering van een ambitieuze kerosinetaks;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

GL, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, DENK, GKrol