Motie Van Raan: eventuele bijpas­sende emis­sie­rechten daad­wer­kelijk annuleren


17 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de emissierechten van de Hemwegcentrale terug zullen vloeien op de Europese koolstofmarkt;

overwegende dat het onwenselijk is dat deze emissierechten vervolgens elders in Europa alsnog tot CO₂-uitstoot leiden;

constaterende dat de door de Duitse regering ingestelde kolencommissie eerder dit jaar adviseerde om bij het sluiten van kolencentrales emissierechten van de Europese markt te halen;

verzoekt de regering, bij het nemen van CO₂-reducerende maatregelen, o.a. inzake het Urgenda-doel van 2020, te verzekeren dat (een equivalent van) de eventuele bijpassende emissierechten daadwerkelijk geannuleerd worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Beckerman


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, CU, VVD, SGP, Van Haga