Motie Van Raan en Van Esch over het uitfa­seren van hout­ka­chels


19 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat houtrook veel milieuvervuiling en gezondheidsschade veroorzaakt en er (kosten)effectief beleid voorhanden is,

verzoekt de regering om een doel op te stellen voor het uitfaseren van houtkachels,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan
Van Esch


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50PLUS, GKrol, vKA

Tegen

CDA, PVV, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Van Haga