Motie Van Raan en Van Esch over het ontwijken van statiegeld op drank­ver­pak­kingen voorkomen


19 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er momenteel creatieve drankverpakkingen op de markt komen om statiegeld te ontwijken,

overwegende dat de systematiek rondom drankverpakkingen voor de burger zo eenvoudig mogelijk moet zijn,

spreekt uit dat het ontwijken van statiegeld onwenselijk is,

verzoekt de regering om te onderzoeken hoe het ontwijken van statiegeld op drankverpakkingen voorkomen kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan
Van Esch


Status

Aangehouden

Voor

Tegen