Motie Van Raan en Kröger over een minimaal evenredig en afdwingbaar stik­stof­re­duc­tiedoel voor de Neder­landse lucht­vaart­sector


18 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het coalitieakkoord stelt dat alle sectoren hun evenredige bijdrage moeten leveren aan de stikstofreductie,

verzoekt het kabinet voor de Nederlandse luchtvaartsector een minimaal evenredig en afdwingbaar stikstofreductiedoel vast te leggen als voor andere sectoren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan
Kröger


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SGP, GL, SP, Omtzigt, BBB, Volt

Tegen

Den Haan, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD