Motie Van Raan/Kröger over bij lucht­havens handhaven op ontbre­kende natuur­ver­gun­ningen


10 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de luchthavens Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport, Lelystad Airport en Eindhoven Airport al jarenlang niet in het bezit zijn van een geldige natuurvergunning;

constaterende dat sinds 2019 wordt gesteld dat handhaving niet nodig is omdat er concreet zicht is op legalisatie;

constaterende dat daar de afgelopen jaren weinig van terecht is gekomen en, gegeven de omvang en ernst van de stikstofcrisis, er ook nauwelijks concreet zicht op legalisatie bestaat;

verzoekt de regering op de kortst mogelijke termijn te gaan handhaven op het ontbreken van de natuurvergunningen of zo spoedig mogelijk een uiterste datum te noemen waarop men over zal gaan tot handhaving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Kröger


Status

Aangehouden

Voor

Tegen