Motie Van Raan c.s. waar­borgen huma­nitair oorlogs­recht en nood­fi­nan­ciering t.a.v. inval Turkije in Syrië


16 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door de Turkse invasie in Noordoost-Syrië meer dan 150.000 mensen, waaronder tienduizenden kinderen, op de vlucht zijn geslagen;

spreekt uit dat ongehinderde toegang moet worden gegarandeerd voor humanitaire organisaties in alle fasen van de huidige militaire operaties om levensreddende noodhulp te kunnen verlenen;

verzoekt de regering om er bij alle partijen van het conflict en de internationale gemeenschap op aan te dringen om ervoor te zorgen dat de bewegingsvrijheid en de toegang van humanitaire organisaties zijn gewaarborgd in de getroffen gebieden, in lijn met het humanitair oorlogsrecht;

verzoekt de regering tevens om klaar te staan om het vereiste niveau van flexibele noodfinanciering te bieden en humanitaire organisaties te helpen effectief te reageren, in zowel Syrië zelf als in omliggende gebieden die de gevolgen van dit conflict ondervinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Asscher (PvdA)

Marijnissen (SP)

Voordewind (CU)


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

PVV