Motie Van Raan c.s. over het klimaat­ak­koord van Parijs vertalen naar concrete vergun­nings­cri­teria voor mijn­bouw­ac­ti­vi­teiten


29 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Internationaal Energieagentschap heeft gezegd dat het zoeken naar nieuwe olie en gas onmiddellijk gestopt moet worden;

constaterende dat de vergunningsprocedures in Nederland op dit punt achterhaald zijn;

verzoekt het demissionaire kabinet om te zorgen dat het klimaatakkoord van Parijs wordt vertaald naar concrete vergunningscriteria voor mijnbouwactiviteiten, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Nijboer
Beckerman


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, Den Haan, JA21, Van Haga