Motie Van Raan c.s. over een einddatum voor het verwij­deren van platforms


29 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een toenemend aantal gasvelden in de Noordzee leegstaat;

constaterende dat het verwijderen van platforms een wettelijke plicht is, maar dat daar geen einddatum op zit;

verzoekt het demissionaire kabinet om een einddatum te stellen voor de verantwoordelijke bedrijven en een einddatum in het vervolg ook in de vergunningsprocedure op te nemen, en ervoor te zorgen dat de ontmantelingskosten voor de bedrijven zelf zijn en niet voor de belastingbetaler,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Nijboer
Beckerman


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

Omtzigt, Den Haan, JA21, Van Haga, CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP